SOP PENUH PERINTAH KAWALAN PERGERAKAN (PKP) BAGI SELURUH NEGERI SABAH


Majlis Keselamatan Negara (MKN) Negeri Sabah mengeluarkan SOP terkini Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) yang telah dikemaskini 12 dan 13 JANUARI 2021 bagi seluruh negeri Sabah. Menerusi laman Facebook page MKN Sabah, keseluruhan aktiviti yang boleh dan tidak boleh di jalankan semasa PKP di sabah.

 

Aktiviti dibenarkan

-Aktiviti ekonomi perkhidmatan

perlu & rantaiannya.

-Membeli / mendapatkan barang

barang atau perkhidmatan perlu.

-Mendapatkan rawatan kesihatan

& perubatan.

-Menjalankan urusan Rasmi

Kerajaan dan urusan kehakiman.

 

 

Aktiviti tidak dibenarkan

-Pergerakan rentas daerah dan

rentas negeri dalam kawasan

PKP tanpa kebenaran PDRM.

-Pergerakan keluar dan masuk

kawasan PKP tanpa kebenaran

PDRM.


Arahan tetap

-Peraturan 15 P.U. (A)

8/2021

-Tertakluk kepada ketetapan

yang dikeluarkan oleh

MKN dan KKM.

-Arahan dan peraturan di

bawah PBT.

-Lain- lain arahan dari

semasa ke semasa yang

dikeluarkan oleh Ketua

Pengarah Kesihatan. 


ANTARA AKTIVITI DALAM KAWASAN PKP DAN AKTIVITI TIDAK DI BENARKAN
Anda juga boleh mendownload keseluruhan SOP penuh ini di bawah;Anda juga boleh mendownload SOP-SOP lain penuh seperti di bawah;
dikemaskin pada 13/01/2021