Iklan Kekosongan Jawatan Majlis Bandaraya Subang Jaya (MBSJ) Tahun 2023


Majlis Bandaraya Subang Jaya (MBSJ) membuka peluang kepada individu yang berminat untuk menyertai pasukan mereka. Pada tahun 2023, terdapat beberapa jawatan kosong yang ditawarkan,

Untuk pemohon pastikan iklan yang di terbitkan memenuhi syarat dan kelayakan yang di tetapkan oleh Majlis Bandaraya Subang Jaya (MBSJ). sebelum memohon baca dengan teliti iklan jawatan kosong yang di iklankan di bawah.


MAKLUMAT JAWATAN KOSONG

Membuka jawatan kosong dan memerlukan Rakyat Malaysia yang berkelayakan dan berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan untuk Memohon jawatan yang Tersedia di bawah.

1. PEGAWAI PERANCANG BANDAR DAN DESA J41

2. PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT F41

3. PENOLONG ARKITEK LANDSKAP JA29

4. PENOLONG PEGAWAI PENGUAT KUASA KP29

5. PENOLONG PEGAWAI PERANCANG BANDAR DAN DESA JA29

6. PENOLONG PEGAWAI SENIBINA JA29

7. PENOLONG PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT FA29

8. PENOLONG JURUUKUR BAHAN JA29

9. PENOLONG PEGAWAI PENILAIAN (CONTRACT FOR SERVICE) W29

10. PEMBANTU TADBIR (CONTRACT FOR SERVICE) N19

11. PEMBANTU PENGUAT KUASA KP19

12. PEMBANTU AWAM H11

13. PEMANDU KENDERAAN H11

14. PEGAWAI PENGUATKUASA KP48

15. PEGAWAI KAWALAN ALAM SEKITAR C44


JAWATAN KOSONG YANG TERSEDIA

Jawatan ini Mempunyai beberapa kekosongan oleh itu pemohon di galakan memohon jawatan yang tersedia mengikut kelayakan yang di tetapakan.

-TARIKH TUTUP : 19 OKTOBER 2023

-LOKASI : MAJLIS BANDARAYA SUBANG JAYA (MBSJ)

-JAWATAN : KONTRAK & TETAP

-KEKOSONGAN : 30 JAWATAN

-KELAYAKAN : PMR/SPM/SPVM/STPM/STAM/DIPLOMA/IJAZAH

-GAJI : RM1,218.00 - RM9,618.00

-KEMUDAHAN : Cuti Rehat, Cuti Sakit, & Pelbagai Dalam Khidmat Kerajaan>IKLAN PENUH KEKOSONGAN MBSJ<

>PENDAFTARAN/PERMOHONAN<


CARA-CARA MEMBUAT PERMOHONAN:
Syarat-syarat dan kaedah memohon jawatan adalah seperti berikut:

Syarat-syarat Permohonan:
1. Calon hendaklah mematuhi syarat-syarat skim perkhidmatan yang berkenaan yang sedang berkuatkuasa dan pindaan-pindaan yang dibuat ke atasnya dari masa ke semasa.

Kaedah Memohon:
1. Permohonan hendaklah dibuat secara online.
2. Muat turun Manual Tatacara Permohonan Jawatan Kosong yang tersedia.
3. Permohonan yang memenuhi syarat-syarat yang dikehendaki sahaja akan dipertimbangkan.
4. Hanya calon-calon yang lulus tapisan sahaja akan dipanggil untuk temuduga.
5. Pihak MBSJ akan menghantar e-mel kepada calon-calon yang telah disenarai pendek untuk mengemukakan salinan dokumen dan sijil yang telah disahkan oleh Pegawai Kerajaan (Kumpulan Pengurusan & Profesional) / Pengetua Sekolah/ Wakil Rakyat / Penghulu / Ketua Kampung seperti berikut:
   - Salinan Kad Pengenalan dan Sijil Kelahiran calon dan ibubapa.
   - Salinan Sijil berhenti Sekolah Rendah, Menengah, dan sijil-sijil yang berkaitan.
   - Salinan Kelulusan Akademik SRP/PMR, SPM/SPVM, STPM, STAM, Sijil-Sijil, Diploma, atau Ijazah (sila lampirkan bersama surat pengesahan pengiktirafan kelayakan daripada Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) bagi sijil / diploma / ijazah dari IPTS dan luar negara (jika berkaitan).
   - Transkrip keputusan peperiksaan semua semester (jika berkaitan).
   - Borang pemastautin daripada Penghulu Setempat (sekiranya tuan/puan, ibu/bapa bukan Anak Selangor).

6. Permohonan daripada pegawai-pegawai yang sedang berkhidmat dengan Perkhidmatan Awam, Badan Berkanun, dan Pihak Berkuasa Tempatan hendaklah dibuat melalui Ketua Jabatan masing-masing mengikut Perintah Am 21 dan Bab 'A' 1973. Permohonan ini juga hendaklah disertakan bersama Rekod Perkhidmatan yang dikemaskini dan Laporan Nilaian Prestasi Tahunan.

Catatan Tambahan:
- Permohonan yang lewat dan tidak lengkap diisi atau tidak memenuhi syarat akan ditolak.
- Hanya calon-calon yang layak dan lulus tapisan sahaja akan dipanggil untuk temu duga.
- Pemohon-pemohon yang tidak menerima jawapan selepas tiga (3) bulan dari tarikh tutup iklan hendaklah menganggap permohonan mereka tidak berjaya.
- Tarikh tutup permohonan adalah pada 19 OKTOBER 2023.
- Keutamaan diberikan kepada anak negeri Selangor atau ibu/bapa yang dilahirkan di Selangor.

Sumber: Majlis Bandaraya Subang Jaya (MBSJ) 


Tag
1. Jawatan Kosong MBSJ
2. Kerja Kosong Majlis Bandaraya Subang Jaya
3. Pekerjaan di MBSJ
4. Iklan Kekosongan Jawatan MBSJ
5. Permohonan Kerja MBSJ
6. Info Jawatan Kosong MBSJ
7. Pengambilan Terkini MBSJ
8. Syarat Permohonan Kerja di MBSJ
9. Kekosongan Jawatan Pegawai MBSJ
10. Cara Memohon Jawatan di MBSJ