Jawatan Kosong Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri (MITI)


Kementerian Pelaburan, Perdagangan, dan Industri adalah salah satu kementerian di bawah kerajaan persekutuan Malaysia. Kementerian ini memainkan peranan penting dalam mengawasi dan memajukan sektor pelaburan, perdagangan, dan industri di negara ini. Ia berperan dalam merancang dan melaksanakan dasar-dasar yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, pembangunan industri, dan perdagangan luar negeri.


🌟Ikuti post ini di group telegram kamii jangan terlepas.
Whatsapp

Telegram


Untuk pemohon pastikan iklan yang di terbitkan memenuhi syarat dan kelayakan yang di tetapkan oleh Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri Malaysia. sebelum memohon baca dengan teliti iklan jawatan kosong yang di iklankan di bawah.


MAKLUMAT JAWATAN KOSONG

Membuka jawatan kosong memerlukan Rakyat Malaysia yang berkelayakan dan berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan untuk Memohon jawatan yang Tersedia di bawah.

1. PEGAWAI TADBIR N41
2. PEMBANTU TADBIR N19


JAWATAN KOSONG YANG TERSEDIA

Jawatan di bawah ini Mempunyai beberapa Kekosongan oleh itu pemohon di galakan memohon jawatan yang tersedia mengikut kelayakan yang di tetapakan.

TARIKH TUTUP:  18 September 2023

LOKASI: Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri (MITI) (Mengikut Kekosongan yang tersedia)


1. PEGAWAI TADBIR N41 

-Kekosongan : Dua (02) Jawatan

-Lokasi : *Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri (MITI)

-Jawatan : Kontrak Sehingga 30 April 2026

-Gaji : Gred N41 : RM2,080.00 - RM9,546.00

-Kelayakan : jazah Sarjana Muda / Kepujian 

-Tugas Ringkas :

Pegawai Tadbir Gred N41 (Unit Khidmat Pengurusan):

- Membantu dalam urusan pentadbiran am 

- Melakukan kerja-kerja pengurusan sumber manusia 

- Menguruskan penyumberan tenaga kerja petugas Pavilion Malaysia

- Bertanggungjawab dalam pengurusan kewangan 

- Melakukan kerja-kerja berkaitan pengurusan perolehan 

- Mengendalikan urusan logistik

Pegawai Tadbir Gred N41 (Unit Substantif):

- Bertanggungjawab dalam penyelarasan pembangunan program dan aktiviti 

- Menyusun pelan promosi, publisiti, dan penajaan 

- Terlibat dalam merancang kerja-kerja pengoperasian 

- Melaksanakan sesi libat urus (stakeholder consultation) untuk menyelaraskan program dan aktiviti

Imbuhan 

Imbuhan Tetap Perumahan : RM300.00 
Imbuhan Tetap Khidmat Awam : RM115.00
Bantuan Sara Hidup : RM300.00 


2. PEMBANTU TADBIR N19

-Kekosongan : Satu (01) Jawatan

-Lokasi : *Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri (MITI)

-Jawatan : Kontrak Sehingga 30 April 2026

-Gaji : N19 : RM1,352.000 RM4,003.00

-Kelayakan : SPM/SKM 2 & 3

-Tugas Ringkas : Menjalankan tugas-tugas perkeranian selaras dengan fungsi tugas Jabatan/Bahagian yang berkenaan seperti tugas-tugas penyelenggaraan 

Imbuhan 

Imbuhan Tetap Perumahan : RM300.00 
Imbuhan Tetap Khidmat Awam : RM115.00
Bantuan Sara Hidup : RM300.00 

Foto MITI Malaysia


PERMOHONAN/IKLAN KEKOSONGAN


CARA-CARA MEMBUAT PERMOHONAN:

Cara Memohon Jawatan di MITI (Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri) adalah seperti berikut:

1. Gunakan Borang Permohonan: Untuk memohon jawatan di MITI, anda perlu menggunakan Borang Permohonan yang disediakan. Borang ini boleh didapati melalui sistem ePengambilan di laman web MITI: https://epengambilan.miti.gov.my Permohonan yang tidak menggunakan borang ini akan ditolak.

2. Temu Duga: Hanya calon yang layak selepas tapisan akan dipanggil untuk menghadiri sesi temu duga. Jika anda tidak menerima sebarang jawapan dalam tempoh 6 bulan selepas tarikh iklan jawatan ditutup, permohonan anda dianggap tidak berjaya. Anda juga perlu menanggung segala perbelanjaan berkaitan dengan permohonan temu duga ini, kerana ia tidak akan ditanggung oleh kerajaan.

3. Keputusan Temu Duga: Keputusan temu duga hanya akan dimaklumkan kepada pemohon yang berjaya. 

4. Tarikh Tutup: Tarikh tutup permohonan adalah pada 18 September 2023 sebelum jam 5.00 petang.

5. Pertanyaan: Sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan mengenai proses permohonan, anda boleh menghubungi pegawai-pegawai berikut:

   a) Puan Wan Nadirah Wan Yaheya@Yahya / Email: wannadirah@miti.gov.my / Telefon: 03-62000193

   b) Puan Nadiah Aini Yusof / Email: nadiahaini@miti.gov.my / Telefon: 03-62000206

   c) Puan Rodziah Radzi / Email: rodziahradzi@miti.gov.my / Telefon: 03-62000239

*TARIKH AKHIR PERMOHONAN ADALAH SEBELUM ATAU PADA 18 SEPT 2023.

Semoga Berjaya!!

Sumber: Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri (MITI) / infokerjasabah.com