611 Jawatan kosong Di Buka Jabatan Tanah Dan Ukur Sabah

Gambar hiasan.

KERAJAAN,SWASTA,FULL TIME,PART TIME, Dan lain-lain Memberi kemudahan secara atas talian untuk penduduk sabah yang ingin mencari kerja.


Untuk pemohon pastikan iklan yang di terbitkan memenuhi syarat dan kelayakan yang di tetapkan oleh JABATAN TANAH DAN UKUR (SABAH). sebelum memohon baca dengan teliti iklan jawatan kosong yang di iklankan di bawah.


MAKLUMAT JAWATAN KOSONG

Membuka jawatan kosong di Sabah dan memerlukan Rakyat Malaysia yang berkelayakan untuk Memohon jawatan yang Tersedia di bawah.

1. Penolong Juruukur Gred JA29

2. Pelukis Pelan (Kejuruteraan Awam) Gred JA19

3. Pembantu Penguat Kuasa Gred KP 19

4. Pembantu Operasi Gred N11

5. Pembantu Awam Gred H11

6. Jurutera (Awam) Gred J41

7. Juruukur Bahan Gred J41

8. Jurutera (Elektrikal) Gred J41

9. Juruukur Tanah Gred J41

10. Jurugeospatial Gred J41

11. Jurutera Gred J41

12. Jurutera (Mekanikal) Gred J41

13. Arkitek Gred J41

14. Penolong Jurutera Awam (Ukur) Gred J29

15. Penolong Jurutera Awam (Ukur) Gred JA29

16. Penolong Jurutera Awam (Makmal) Gred JA29

17. Penolong Juruukur Bahan JA29

18. Penolong Pegawai Senibina Gred JA29

19. Pegawai Veterinar Gred GV41


Senarai Penuh Jawatan kosong Kerajaan sabah 2021..


JAWATAN KOSONG YANG TERSEDIA

Jawatan di bawah ini Mempunyai 611 Kekosongan oleh itu pemohon di galakan memohon jawatan yang tersedia mengikut kelayakan yang di tetapakan.

TARIKH TUTUP:  25 April 2021, jam 11.59 malam.

LOKASI: Seluruh Sabah


1. Penolong Juruukur Gred JA29

-Kekosongan : Lima (5) Jawatan

-Lokasi : Ibu Pejabat, Kota Kinabalu

-Jawatan : Tetap (4), Sementara (1)

-Gaji : RM1,549.00 – RM5,701.00

-Kenaikan Gaji Tahunan : RM145.00

-Kelayakan : Sijil bidang ukur dan tanah / Diploma yang berkaitan.


2. Pelukis Pelan (Kejuruteraan Awam) Gred JA19

-Kekosongan : Dua Puluh Tiga (23) Jawatan

-Lokasi : Ibu Pejabat dan Seluruh Daerah

-Jawatan : Tetap

-Gaji : RM1,377.00 - RM4,052.00

-Kenaikan Gaji Tahunan : RM100.00

-Kelayakan : SPM/SKM/SVM


3. Pembantu Penguat Kuasa Gred KP 19

- Kekosongan : Sebelas (11) Jawatan

-Lokasi : Ibu Pejabat

-Jawatan : Sementara

-Gaji : RM 1,360.00 - RM 4,052.00

-Kenaikan Gaji Tahunan : RM100.00

-Kelayakan : SPM


4. Pembantu Operasi Gred N11

-Kekosongan : Dua Puluh Tiga (23) Jawatan

-Lokasi : Ibu Pejabat dan Seluruh Daerah

-Jawatan : Tetap

-Gaji : RM1,216.00 – RM2,983.00

-Kenaikan Gaji Tahunan : RM80.00

-Kelayakan : PT3/PMR


5. Pembantu Awam Gred H11

-Kekosongan : Dua Ratus Sembilan (209) Jawatan

-Lokasi : Lapangan (87)

Pejabat (122)

-Jawatan : Tetap

-Gaji : RM1,218.00 – RM2,939.00

-Kenaikan Gaji Tahunan : RM80.00

-Kelayakan : PT3/PMR


6. Jurutera (Awam) Gred J41

-Kekosongan : Tujuh Puluh Lapan (78) Jawatan

-Lokasi : Di mana-mana lokasi cawangan/daerah JKR

-Jawatan : Kontrak

-Gaji : RM2,529.00 - RM9,643.00

-Kenaikan Gaji Tahunan : RM225.00

Kelayakan : IJAZAH


7. Juruukur Bahan Gred J41

-Kekosongan : Dua Puluh Satu (21) Jawatan

-Lokasi : Di mana-mana lokasi cawangan/daerah JKR

-Jawatan : Kontrak

-Gaji : RM2,529.00 - RM9,643.00

-Kenaikan Gaji Tahunan : RM225.00

Kelayakan : IJAZAH yang berkaitan.


8. Jurutera (Elektrikal) Gred J41

-Kekosongan : Dua Belas (12) Jawatan

-Lokasi : Di mana-mana lokasi cawangan/daerah JKR

-Jawatan : Kontrak

-Gaji : RM2,529.00 - RM9,643.00

-Kenaikan Gaji Tahunan : RM225.00

Kelayakan : IJAZAH yang berkaitan.


9. Juruukur Tanah Gred J41

-Kekosongan : Dua (2) Jawatan

-Lokasi : Di mana-mana lokasi cawangan/daerah JKR

-Jawatan : Kontrak

-Gaji : RM2,529.00 - RM9,643.00

-Kenaikan Gaji Tahunan : RM225.00

Kelayakan : IJAZAH yang berkaitan.


10. Jurugeospatial Gred J41

-Kekosongan : Dua (2) Jawatan

-Lokasi : Di mana-mana lokasi cawangan/daerah JKR

-Jawatan : Kontrak

-Gaji : RM2,529.00 - RM9,643.00

-Kenaikan Gaji Tahunan : RM225.00

-Kelayakan : IJAZAH yang berkaitan.


11. Jurutera Gred J41

-Kekosongan : Empat (4) Jawatan

-Lokasi : Di mana-mana lokasi cawangan/daerah JKR

-Jawatan : Kontrak

-Gaji : RM2,529.00 - RM9,643.00

-Kenaikan Gaji Tahunan : RM225.00

Kelayakan : IJAZAH yang berkaitan.


12. Jurutera (Mekanikal) Gred J41

Kekosongan : Lapan (8) Jawatan

-Lokasi : Di mana-mana lokasi cawangan/daerah JKR

-Taraf Jawatan : Kontrak

-Jadual Gaji : RM2,529.00 - RM9,643.00

-Kenaikan Gaji Tahunan : RM225.00

Kelayakan : IJAZAH


13. Arkitek Gred J41

-Kekosongan : Tujuh (7) Jawatan

-Lokasi : Di mana-mana lokasi cawangan/daerah JKR

-Jawatan : Kontrak

-Gaji : RM 1,549.00 - RM 5,701.00

-Kenaikan Gaji Tahunan : RM145

-Kelayakan : IJAZAH


14. Penolong Jurutera Awam (Awam) Gred J29

- Kekosongan : Sembilan Puluh Tiga (93) Jawatan

-Lokasi : Di mana-mana lokasi cawangan/daerah JKR

-Jawatan : Kontrak

-Gaji : Gred JA29 : RM 1,549.00 - RM 5,701.00

-Kenaikan Gaji Tahunan : RM145

Kelayakan : Sijil bidang kejuruteraan/DIPLOMA


15. Penolong Jurutera Awam (Ukur) Gred JA29

-Kekosongan : Dua Puluh Empat (24) Jawatan

-Lokasi : Di mana-mana lokasi cawangan/daerah JKR

-Jawatan : Kontrak

-Gaji : RM 1,549.00 - RM 5,701.00

-Kenaikan Gaji Tahunan : RM145

-Kelayakan : Sijil bidang kejuruteraan/DIPLOMA


16. Penolong Jurutera Awam (Makmal) Gred JA29

-Kekosongan : Dua Puluh Empat (24) Jawatan

-Lokasi : Di mana-mana lokasi cawangan/daerah JKR

-Jawatan : Kontrak

-Gaji : RM1,549.00 - RM5,701.00

-Kenaikan Gaji Tahunan : RM145

Kelayakan : Sijil dalam bidang ukur bahan/DIPLOMA


17. Penolong Juruukur Bahan JA29

-Kekosongan : Dua Puluh Satu (21) Jawatan

-Lokasi : Di mana-mana lokasi cawangan/daerah JKR

-Jawatan : Kontrak

-Gaji : RM1,549.00 - RM5,701.00

-Kenaikan Gaji Tahunan : RM145

-Kelayakan : Sijil dalam bidang ukur bahan/DIPLOMA


18. Penolong Pegawai Senibina Gred JA29

-Kekosongan : Tiga Puluh Lima (35) Jawatan

-Lokasi : Di mana-mana lokasi cawangan/daerah JKR

-Jawatan : Kontrak

-Gaji : RM1,549.00 - RM5,701.00

-Kenaikan Gaji Tahunan : RM145

Kelayakan: Sijil dalam bidang seni bina/DIPLOMA yang berkaitan.


19. Pegawai Veterinar Gred GV41

-Kekosongan : Sembilan (9) Jawatan

-Lokasi : Kota Kinabalu

-Jawatan : Tetap dan Berpencen

-Gaji : RM2,697.00 - RM9,551.00

-Kenaikan Gaji Tahunan : RM225.00


SYARAT KELAYAKAN

Kriteria Yang Diperlukan Adalah Seperti Berikut;

*Lelaki & Wanita

* 18 tahun ke atas pada tarikh tutup iklan.

*Warganegara Malaysia

* Mempunyai kelulusan Sijil PT3/PMR/SPM/SKM/SVM/DIPLOMA/IJAZAH

*Memiliki Kepujian Dalam subjek Bahasa Matematik sekurang-kurangnya Gred C dalam PT3/PMR/SPM/SKM/SVM atau Kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.

* Keterampilan yang baik

*Mampu berkerja secara berkumpulan dan semangat yang tinggi.

* Mempunyai pengalaman atau tidak, tertakluk syarat-syarat daripada Majikan.

*Syarat penuh boleh merujuk ke link permohonan di bawah article ini.

https://espans.sabah.gov.my/menu4.php


GAJI DAN INSENTIF

Gaji insentif dan lain-lain Mengikut Gred Jawatan Seperti Berikut;

-Jadual Gaji : RM1,216.00 - RM9,643.00

-Kadar kenaikan tahunan RM100.00 - RM225.00

-Potongan KWSP Socso

-Pekerjaan Tetap/Kontrak

-Kenaikan gaji

-Bonus tahunan

-Elaun Perjalanan,Rumah dan banyak lagi.

-Cuti tahunan,cuti sakit dan lain

-Dan banyak lagi untuk khidmat Kerajaan.


CARA-CARA MEMBUAT PERMOHONAN:

-Pemohonan hendaklah dibuat secara ONLINE SAHAJA dengan Melayari Laman web Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah di alamat https://espans.sabah.gov.my/login/awam.php

-Hanya calon - calon yang layak selepas tapisan sahaja akan dipanggil untuk temuduga.

-Salinan Sijil - Sijil Asal (sijil lahir / kad pengenalan pemohon / kad pengenalan kedua ibubapa [sijil mati jika berkaitan] / sijil-sijil akademik dan dokumen - dokumen lain yang berkaitan dan disyaratkan dalam iklan ini HANYA perlu dibawa apabila anda Berjaya dipanggil untuk ditemuduga kelak.

-Permohonan yang diterima daripada calon - calon yang TIDAK MEMENUHI kelayakan yang disyaratkan dalam iklan ini tidak akan dipertimbangkan.

-Pemohon - pemohon yang tidak mendapat sebarang jawapan Selepas EMPAT BULAN dari tarikh tutup iklan, hendaklah menanggap pemohonan mereka tidak berjaya.

Semoga Berjaya!!


Sumber: espans SabahCatat Ulasan

1 Ulasan